Collection: דפוס רשת

דפוס רשת, נקרא גם דפוס משי, היא טכניקה בה האמן מדפיס דימוי על גבי נייר באמצעות רשת חוטים צפופה. לרוב, כל צבע מגלם רשת, והתוצאה איננה צפויה מראש.